Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack (265g)

– 예민한 피부를 잠재우는 진정 쑥 팩 3가지 쑥 에너지를 그대로 듬뿍 담아 진정케어

– 피부결은 매끈 피부톤은 맑게 피부 묵은 노폐물을 청소하여 피부 생기 선사

– 피부 속부터 차오르는 쫀쫀함 피부 깊숙이 차오르는 영양감을 선사하여 피부에 흡수

Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack
Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack

Đánh giá (0)

Review Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack (265g)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Mặt nạ ngải cứu Real Mugwort Heating Clay Pack (265g)
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào